پک های آموزشی دوره های مختلف آموزش کتیا شامل :

دوره کتیا مقدماتی ، طراحی سطوح پیشرفته ، ابر نقاط ، ورق کاری ، تحلیل المان محدود ، فرمول نویسی ، طراحی قالب ، ماشین کاری ، طراحی بدنه و …

برای ورود به وب سایت اصلی ما روی لینک زیر کلیک نمایید.

مجموعه کامل فیلم های آموزش کتیا

پک کامل دوره کتیا مقدماتی

پک کامل دوره طراحی سطوح پیشرفته با کتیا

پک کامل دوره مدل سازی قطعات در کتیا با استفاده از ابر نقاط

پک کامل دوره ورق کاری ، تحلیل المان محدود ، فرمول نویسی و … با کتیا

پک کامل دوره طراحی قالب با نرم افزار کتیا

پک کامل دوره ماشین کاری با نرم افزار کتیا

پک کامل دوره طراحی بدنه و رندرینگ حرفه ای با Catia و Keyshot

نام دورهمحیط های آموزشی  
آموزش CATIA مقدماتیSketcherطراحی دو بعدی
Part Designطراحی سه بعدی
Assembly Designمونتاژ قطعات
Draftingسه نما و نقشه قابل ساخت
Material Libraryساخت کاتالوگ مواد
آموزش CATIA پیشرفتهGenerative Shape Design - Wireframe surface طراحی سطوح پیشرفته
Free Styleطراحی سطوح حرفه ای
Digitized Shape Editorمهندسی معکوس - تبدیل ابرنقاط به قطعه
Quick Surface Reconstructionمهندسی معکوس - تبدیل ابرنقاط به قطعه
Sheet Metal Designورق کاری
Imagine and Shapeتجسم و طراحی
Formula , Design Table , Catalogفرمول نویسی ، ساخت جدول طراحی ، ساخت کاتالوگ
Analysis and Simulationمش بندی و تحلیل
آموزش طراحی قالب تزریق با کتیاCore and Cavity Designسطوح برش دهنده قالب
Mold Tooling Designراهگاه ، بوش ، پران ، کشویی و ...
آموزش ماشین کاری با کتیاPrismatic Machiningفرز 2.5 محور
Surface Machiningفرز 3 محور
Lathe Machiningتراشکاری
NC machine tool simulationشبیه سازی عملیات ماشین کاری
Cimcoنرم افزار ویرایش فایل G code و اصلاح حرکت مسیر ابزار
آموزش طراحی بدنه با کتیاSketch Tracer - Freestyle - Shapeطراحی بدنه خودرو و هواپیما
رندرینگ حرفه ایKeyshotرندرینگ با نرم افزار مکمل کیشات