تمرین کتیا

تمرین کتیا طراحی مته دریل :

این تمرین کتیا از جمله تمرینات بسیار مهم و اصولی در آموزش کتیا می باشد و توصیه می شود که افراد مبتدی و حرفه ای این تمرین را به طور کامل انجام دهند.

در قدم اول پروفیلی را مطابق تصویر زیر و رعایت قیود هندسی و ابعادی داده شده بر روی xy plane ترسیم نمایید.

تمرین کتیا

این صفحه را با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید.

آموزش نرم افزار کتیا

گام به گام آموزش نرم افزار کتیا ، مراحل ایجاد چرخ دنده مخروطی :

گام ۱

در نخستین گام از مراحل آموزش نرم افزار کتیا همانند شکل زیر در صفحه xy اسکچ یک چرخ دنده با دندانه های اینولوت involute gear را ترسیم نمایید.

آموزش نرم افزار کتیا

این صفحه را با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید.

اموزش نرم افزار کتیا

طراحی لیوان در مبحث اموزش نرم افزار کتیا

همانند شکل زیر ، ابتدا اسکچ مربوط به بدنه لیوان را در محیط Sketcher کتیا ترسیم کرده و سپس در محیط طراحی سطوح نرم افزار کتیا و با دستور revolve آن را بوجود آورید.

اموزش نرم افزار کتیا

این صفحه را با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید.

اموزش کتیا

اموزش کتیا – طراحی توپ تنیس در مباحث پیشرفته کتیا

در زیر ترتیبی از طراحی توپ تنیس در مباحث اموزش کتیا پیشرفته آورده شده است.

ابتدا مطابق شکل ۱ وارد محیط Wireframe and Surface Design کتیا شوید. از منوی استارت و از زیر مجموعه Shape این کار را انجام دهید .

محیط wireframe and surface design کتیا

این صفحه را با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید.
12