دانلود کتیا

دانلود کتیا – طراحی سیم تلفن :

برای دانلود کتیا و تمرین های آن همانند تمرین طراحی سیم تلفن در محیط Generative Shape Design به صفحات مختلف سایت مراجعه کنید.

در این تمرین از مجموعه دانلود کتیا به صورت گام به گام مراحل ایجاد یک سیم آموزش داده شده است.

گام اول :

پس از ورود به محیط generative shape design و انتخاب xy plane وارد محیط اسکچ شده و با دستور spline کتیا یک منحنی همانند شکل زیر ترسیم نمایید .

دانلود کتیا

در گام بعدی و در محیط shape و با دستور swept surface definition کتیا و گزینه ی center and radius منحنی ترسیمی را به عنوان spine قرار داده و شعاع مناسبی برای آن وارد کنید.

دستور swept surface definition کتیا

اکنون یک plane موازی صفحه xy و با فاصله مناسب از آن ایجاد کنید.

موازی صفحه xy

در ادامه این تمرین از مجموعه دانلود کتیا و با plane ایجاد شده وارد Sketcher شده و یک line با زاویه مناسب و در مکانی مناسب مطابق شکل رسم کنید.

دانلود کتیا sketcher

با دستور Projection و نوع along a direction خط ایجاد شده را به عنوان projected و سطح را به عنوان support انتخاب کرده و محور Z را direction قرار دهید.

دستور projection

دستور extrapolate را زده و نقطه سر منحنی project شده را به عنوان boundary و خود منحنی را extrapolated قرار داده مقدار طول length را عددی بزرگ وارد نمایید تا منحنی به طور کامل گسترش یابد ، در ضمن در قسمت support سطح sweep.1 را انتخاب کنید.

دستور extrapolate

ابزار ایجاد plane را فشرده و با گزینه normal to curve یک صفحه در راس منحنی سیم بوجود آورید .

plane normal to curve

با plane بوجود آمده وارد اسکچ شده و با دستور elongated hole نرم افزار CATIA مانند شکل زیر اسکچی را ترسیم نمایید.

دستور elongated hole نرم افزار catia

اکنون در ادامه این مبحث دانلود کتیا V5 R21 ، با گزینه with reference surface ابزار swept محیط shape می خواهیم سیم نهایی را ایجاد کنیم ، در این پنجره اسکچ آخر را به عنوان profile و منحنی extrapolate شده را به عنوان guide curve انتخاب کرده و در قسمت surface سطح sweep.1 را انتخاب نمایید.

دانلود کتیا V5 R21

و در آخرین مرحله از این تمرین کتیا و با hide کردن منحنی ها و سطوح به تصویر نهایی زیر می رسیم.

مشاهده نمایید ⇐ مجموعه کامل فیلم های آموزش کتیا

نظرات کاربران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *